huurachterstand

Loon

Bij het aangaan van een huurovereenkomst, neemt de huurder de verplichting op zich om huurpenningen steeds mooi op tijd te betalen en belooft de verhuurder in ruil daarvoor om een goed onderhouden woning beschikbaar te stellen, die de huurder vervolgens kan gebruiken. Over het algemeen is in de huurovereenkomst opgenomen wanneer de huur precies betaald moet worden (bijvoorbeeld: aan het begin van de maand of op een andere, nader bepaalde datum). Als het betalen van de huur niet (of niet op tijd) gebeurt, is er sprake van huurachterstand:

 1. betaaltermijnen: wanneer moet de huur betaald worden?
 2. wat is huurachterstand?
 3. wat kunt u doen?

Betaaltermijnen: Wanneer moet de huur betaald worden?

In de meeste gevallen is in de huurovereenkomst opgenomen wanneer de huur betaald moet worden. Als in de overeenkomst niet expliciet is vastgelegd wanneer er betaald moet worden, kan er naar het gedrag van de huurder gekeken worden: Als er maandenlang altijd op de vijftiende betaald is, kan gesteld worden dat er een stilzwijgende afspraak gold tussen huurder en verhuurder wat betreft de betaaltermijn (en dus: dat er maandelijks in ieder geval op de vijftiende betaald moet zijn).

Wat is huurachterstand?

Zodra de huurder de huur niet op tijd betaalt, is er in principe sprake van huurachterstand. Er zijn echter een aantal scenario’s waar u rekening mee moet houden.

De huurder betaalt te laat

Het gebeurt heel vaak dat huurders te laat betalen. Als dat een gewoonte wordt, kan het zijn dat de betaaltermijn die in de huurovereenkomst wordt genoemd, stilzwijgend is aangepast. Om die reden is het van belang dat u correct en snel reageert als uw huurder te laat is met betaling van de huur.

De huurder betaalt niet meer

In de meeste gevallen, betaalt de huurder in het begin van de huurperiode mooi op tijd, maar gaat hij vervolgens (als er mogelijk financiële of andere problemen zijn) steeds later. Om grotere problemen te voorkomen, moet u enkele belangrijke stappen volgen als uw huurder niet meer betaalt.

De huurder betaalt niet

Als een huurder de huur helemaal niet betaalt, is het in de meeste gevallen duidelijk dat hij niet voldoet aan zijn verplichtingen en de huurovereenkomst niet nakomt. Als de huurder meent dat hij een reden heeft om de huur niet te betalen (bijvoorbeeld omdat hij vindt dat u als verhuurder niet voldoet aan uw verplichtingen) kan er toch nog stof voor discussie zijn. Om dergelijke discussies te voorkomen, raden wij u aan om altijd een vast aantal stappen te volgen in het geval een huurder de huur niet betaalt

Gratis advies

In alle gevallen dat er sprake is van huurachterstand, kunt u stappen tegen uw huurder ondernemen. U heeft de optie om te proberen om de huurachterstand van uw huurder zelf aan te pakken door ons stappenplan te volgen (met voorbeeldbrieven). Het is natuurlijk ook een optie om uw ons in te schakelen. Lees meer over hoe wij u kunnen helpen met het uitzetten van huurders wegens huurachterstand. Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in zodat wij kosteloos kunnen adviseren. Uiteraard zit u nergens aan vast!

  Uw naam*

  Uw e-mail

  Uw telefoonnummer*

  Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

  Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!