ontbinding huurovereenkomst

ontbinding huurovereenkomst

Als een huurder zich niet houdt aan de gemaakte afspraken (en er dus sprake is van ā€œwanprestatieā€), kan dat een grond opleveren om de huurovereenkomst te ontbinden. De vraag is echter altijd of het gedrag van de huurder voldoende ernstig is om ontbinding te rechtvaardigen:

 1. wat?
 2. wanneer ontbinden?
 3. hoe ontbinden?
 4. Gevolgen? Ontruiming!

Als u niet weet of ontbinding in uw geval een reƫle optie is, adviseren wij u geheel kosteloos en vrijblijvend. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

Wat is ontbinding?

Ontbinding is alleen gerechtvaardigd als een huurder zich voldoende onbehoorlijk gedraagt. Anders dan in het geval van beƫindiging met wederzijds goedvinden (in welk geval verhuurder en huurder samen beslissen om de huurovereenkomst te doen eindigen) en opzegging van de huurovereenkomst (in welk geval er beroep wordt gedaan op opzeggingsgronden), moet er in het geval van ontbinding dus altijd sprake zijn van een voldoende ernstige wanprestatie aan de zijde van de huurder.

Wanneer kunt u ontbinden?

De wet zegt dat er ontbonden kan worden, tenzijā€¦ Dat klinkt heel breed, maar doordat er altijd een rechter noodzakelijk is om te kunnen ontbinden als verhuurder, zijn de mogelijkheden niet zo groot als ze lijken. De ontbindingsgronden moeten ernstig genoeg zijn. Hierbij kunt u denken aan een huurder die overlast veroorzaakt, niet correct betaalt of zich op een andere manier niet gedraagt zoals een goed huurder betaamt.

Hoe ontbinden?

Anders dan een huurder, moet een verhuurder die de huurovereenkomst wil ontbinden altijd naar de rechter stappen om dat te kunnen doen. Tijdens de ontbindingsprocedure wordt vervolgens bepaald of er voldoende reden is om de huurovereenkomst te doen eindigen (en dus: of de ontbindingsgronden ernstig genoeg zijn om ontbinding te rechtvaardigen).

Gevolgen? Ontruiming!

Als een huurovereenkomst ontbonden is door de rechter, moet de huurder het pand verlaten. Als hij dat niet vrijwillig doet, kan hij daartoe gedwongen worden door middel van een zogenaamde ontruiming. De huurder wordt in dat geval (zo nodig met tussenkomst van politie) letterlijk uit het pand verwijderd.

Gratis advies

Indien u vragen heeft over ontbinding van een huurovereenkomst, raden wij u aan om vrijblijvend contact met ons op te nemen:

  Uw naam*

  Uw e-mail

  Uw telefoonnummer*

  Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

  Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!