huurder uitzetten

Een huurder uitzetten kan soms moeilijker zijn dan het lijkt. Ook als uw huurder zich niet aan de huurovereenkomst houdt, wordt hij immers toch (enorm) beschermd door de wet. Er zijn drie manieren om een huurder uit te zetten:

  1. huurder uitzetten na opzegging
  2. huurder uitzetten na ontbinding
  3. huurder uitzetten na beƫindiging met wederzijds goedvinden
  4. huurder die niet (op tijd) betaalt?

Op deze website leest u alles over uw rechten als verhuurder. Heeft u vragen over hoe u een huurder moet uitzetten? Aarzel niet en neem contact op met onze huurrecht specialisten voor kosteloos advies.

Huurder uitzetten na opzegging

Een huurovereenkomst kan (in veel gevallen) worden opgezegd door zowel de huurder als de verhuurder. Als opzegging mogelijk is, staat dat doorgaans expliciet vermeld in de huurovereenkomst. Ook vermeldt de overeenkomst hoe er opgezegd moet worden. Een huurder uitzetten door opzegging van de huurovereenkomst kan lang duren: er moet immers altijd een opzegtermijn in acht genomen worden. Heeft u een huurder die de huur niet betaalt of voor overlast zorgt? Dan is ontbinding van de huurovereenkomst wellicht een betere optie voor u om uw huurder zo snel en goedkoop mogelijk uit te zetten.

Huurder uitzetten na ontbinding

Als een huurder de huurovereenkomst niet (goed) nakomt, kan dat een reden zijn om de overeenkomst te ontbinden. De meest voorkomende redenen voor ontbinding van de huurovereenkomst zijn de volgende:

Of er in uw geval voldoende redenen zijn om over te gaan tot het uitzetten van uw huurder, hangt af van de omstandigheden van uw geval. Bespreek uw situatie daarom kosteloos met een van onze specialisten zodat u weet waar u aan toe bent.

Huurder uitzetten wegens wanbetaling

Een van de belangrijkste plichten die een huurder heeft, is het betalen van de huur. Als dat steevast te laat gebeurt of als de huurder de huur (zonder goede reden) niet of niet volledig betaalt, kan dat grond opleveren om de huurovereenkomst te ontbinden.

Huurder uitzetten wegens schade

Een goed huurder veroorzaakt geen schade aan het gehuurde pand. Als de huurder dat toch doet, kan dat een grond opleveren om hem uit het pand te zetten. Alleen als de omstandigheden van het geval ernstig genoeg zijn, kan schade als ontbindingsgrond dienen en ertoe leiden dat de huurder het pand moet verlaten.

Huurder uitzetten wegens overlast

Een goed huurder zorgt niet voor overlast. Als de omwonenden last hebben van een huurder, kan dat reden zijn om de huurder uit te zetten. De aard en omvang van de overlast zijn bepalend om in te kunnen schatten of uitzetting gerechtvaardigd is. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan geuroverlast, geluidsoverlast of ander gedrag van de huurder dat het leven van omwonenden op dusdanige manier hindert dat het onaanvaardbaar is.

Huurder uitzetten wegens huisdieren

Als een huurder in strijd met de huurovereenkomst huisdieren houdt en daardoor een situatie ontstaat die onhoudbaar is, kan dat een ontbindingsgrond opleveren en kan de huurder worden uitgezet. Ook nu weer geldt echter dat het de omstandigheden van het geval zijn die zullen bepalen of dat wel/niet zo is in uw situatie.

Huurder uitzetten wegens onderhuur

Als een huurder zelf huurders toelaat in uw pand, kan dat reden zijn om de huurder uit te zetten. Onderhuur is immers iets dat doorgaans alleen toegestaan is als daar toestemming voor is verleend.

Huurder uitzetten wegens wietplantage

Een wietplantage in een huurpand, is de ergste nachtmerrie van veel verhuurders. Door het negatieve effect dat dergelijke activiteiten hebben op de buurt, levert een wietplantage in het overgrote deel van de gevallen een reden op om een huurder uit te zetten.

Huurder uitzetten na beƫindiging

Als uw huurder het eens is met het beƫindigen van de huurovereenkomst, kan een huurder uitzetten ook eenvoudig zijn. In dat geval gaan huurder en verhuurder immers gewoon ieder hun eigen weg. Als uw huurder ermee instemt om het gehuurde pand te verlaten, staat het u vrij om daar samen afspraken over te maken.

Huurder betaalt niet (op tijd)

Als uw huurder niet op tijd betaalt, kunnen wij u bijstaan met ons incassotraject. In de meeste gevallen betekent dit dat wij ervoor zorgen dat uw huurder tijdig betaalt, maar als de gemaakte afspraken niet nagekomen worden, kan er een incassotraject tegen uw huurder opgestart worden. U kunt uw huurder ook zelf aanspreken op zijn huurachterstand door ons stappenplan (met voorbeeldbrieven) te volgen.