beƫindiging huurovereenkomst

Als verhuurder en huurder het daarover eens zijn, kunnen zij de huurovereenkomst beĆ«indigen met wederzijds goedvinden en afspraken met elkaar maken over het einde van de huur. Het spreekt voor zich dat dit scenario volledig losstaat van het eenzijdige beĆ«indigen van de huurovereenkomst door opzegging of door ontbinding. Zelfs in geval van dit “vriendschappelijk” uit elkaar gaan, doet u er als verhuurder echter toch goed aan om te waken voor onderstaande pijnpunten:

 1. Noodzakelijk?
 2. Beƫindigen nƔƔst opzeggen
 3. Schriftelijk
 4. Voorkom betwisting!

Als u vragen heeft over het beƫindigen van een huurovereenkomst met wederzijds goedvinden, kunt u contact met ons opnemen zodat wij u geheel vrijblijvend en kosteloos kunnen adviseren.

Beƫindiging is soms niet noodzakelijk

Ook al lijkt dit voor de hand te liggen, de wet zegt toch expliciet dat het beƫindigen van een huurovereenkomst met wederzijds goedvinden, alleen mogelijk is nƔ het aangaan van een dergelijke overeenkomst. Als er geen rechtsgeldige huurovereenkomst tot stand is gekomen, is het dus niet noodzakelijk om afspraken te maken over het beƫindigen daarvan!

GĆ©Ć©n opzegging noodzakelijk

Aangezien het beƫindigen van een huurovereenkomst volledig los staat van het opzeggen van een overeenkomst, lijkt het logisch dat het het voldoende is om duidelijke afspraken te maken over het beƫindigen van de huurovereenkomst en dat het niet nodig is om de overeenkomst ook nog eens officieel op te zeggen. Om de kans op betwisting van het einde van de overeenkomst zo klein mogelijk te maken, is het vaak echter wƩl aan te raden om de huurovereenkomst voor de zekerheid toch ook schriftelijk op te zeggen. Als de huurder het einde van de overeenkomst later zou betwisten, kan dan immers altijd gesteld worden dat de overeenkomst hoe dan ook tot een einde is gekomen op grond van die opzegging.

Bij voorkeur schriftelijk

Strikt genomen is het niet verplicht om de afspraken die gemaakt worden over het beƫindigen van de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen, maar toch is dat verstandig. Door een schriftelijke beƫindigingsovereenkomst op te (laten) stellen waarin alle afspraken zijn opgenomen die verhuurder en huurder maken in het kader van de beƫindiging van de huur, kan er achteraf minder gemakkelijk discussie ontstaan. Puur vanuit bewijsrechtelijk oogpunt is het dus altijd aan te raden om een beƫindigingsovereenkomst op te stellen en daar in heldere taal alle afspraken in vast te leggen.

Betwisting mogelijk

Het beĆ«indigen van een huurovereenkomst met wederzijds goedvinden, houdt in dat verhuurder en huurder afspraken maken over het einde van de huur. Die afspraken, gelden juridisch gezien als een nieuwe overeenkomst. De geldigheid van een dergelijke “beĆ«indigingsovereenkomst” kan betwist worden door de totstandkoming ervan in vraag te stellen. Ook kan de huurder proberen om de overeenkomst te vernietigen (door een beroep te doen op dwaling of misbruik van omstandigheden). Om dergelijke discussies te vermijden, is het van belang dat u de gemaakte afspraken zo helder mogelijk opneemt in de beĆ«indigingsovereenkomst en de kans op dergelijke betwistingen zoveel mogelijk verkleint. In dat licht is het verstandig om de overeenkomst niet zelf samen te stellen, maar dit door een jurist te laten doen. ALs u vragen heeft over wat u wel/niet in een beĆ«indigingsovereenkomst moet vermelden (en of er wellicht een betere manier bestaat om van uw huurder af te geraken), kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen:

  Uw naam*

  Uw e-mail

  Uw telefoonnummer*

  Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

  Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!