opzegging huurovereenkomst

Als het niet mogelijk is om tot een akkoord te komen over het einde van de huurovereenkomst (en beƫindiging met wederzijds goedvinden dus geen optie is) en als er geen gronden zijn om de huurovereenkomst te ontbinden, is opzegging van de huurovereenkomst de enige resterende manier om de huur te doen eindigen. Opzegging is doorgaans echter alleen mogelijk als aan alle formaliteiten is voldaan.

 1. wat?
 2. wanneer?
 3. hoe opzeggen?
 4. Gevolgen van opzegging?

Als u vragen heeft over hoe u een huurovereenkomst moet opzeggen bij uw huurder en aan waar u precies op moet letten, adviseren wij u geheel kosteloos en vrijblijvend. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen!

Wat is opzegging?

Naast ontbinding en beƫindiging met wederzijds goedvinden, is opzegging van een huurovereenkomst de enige resterende methode om de huur te doen eindigen. Gevoelsmatig ligt opzegging in feite precies in het midden tussen enerzijds ontbinding (in welk geval er altijd sprake is van een huurder die zich misdraagt) en anderzijds beƫindiging met wederzijds goedvinden (in welk geval de verhuurder en de huurder samen beslissen om van de huurovereenkomst af te wijken en de overeenkomst te beƫindigen).

Wanneer is opzeggen vereist?

Als u en uw huurder samen beslissen om de lopende huurovereenkomst vroegtijdig te beƫindigen, staat het u vrij om ervoor te kiezen om de opzeggingsregels niet te volgen (zie: beƫindiging met wederzijds goedvinden). Als u het niet eens wordt met de huurder over het einde van de overeenkomst, en ontbinding geen optie is, is opzegging de enige mogelijkheid die u heeft om de huurovereenkomst te doen eindigen. Het is niet toegestaan om de mogelijkheid tot opzegging uit te sluiten in de huurovereenkomst. Een dergelijk beding in de huurovereenkomst is nietig en heeft dus geen enkele betekenis.

Hoe moet u een huurovereenkomst opzeggen?

Bij het opzeggen van een huurovereenkomst moeten er allerlei formaliteiten in acht genomen worden. Doorgaans staan de stappen die gevolgd moeten worden, mooi opgenomen in de huurovereenkomst, maar ook als dat niet het geval is, moeten alle opzeggingsregels gevolgd worden om de huurovereenkomst door middel van opzegging te doen eindigen.

huurovereenkomst voor bepaalde tijd?

Als de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan (en niet stilzwijgend is verlengd) kan er niet opgezegd voordat die termijn is verstreken.

aangetekend of betekend?

Opzegging van de huurovereenkomst moet altijd gebeuren door middel van een aangetekende brief of door middel van een deurwaardersexploot (zogenaamde “betekening”). Alleen door opzegging op een van deze beide manieren, kunt u als verhuurder bewijzen dat de huurder de opzegging ontvangen moet hebben. Als de opzegging per gewone post wordt verzonden en de huurder de ontvangst ontkent, is er gĆ©Ć©n sprake van een geldige opzegging! In het geval van meerdere huurders, moet de opzegging afzonderlijk aan ieder van hen (en ook nu weer op de correcte manier) toegezonden worden.

opzegtermijn: 3 / 6 maanden

Als verhuuder bent u bij opzegging van de huurovereenkomst gebonden aan de wettelijke opzegtermijn. Om de huuder voldoende tijd te geven om een nieuwe woning te zoeken, bedraagt de opzegtermijn minimaal 3 maanden. Bij huurovereenkomsten die langer dan drie jaar duren, groeit de opzegtermijn tot 6 maanden.

Schriftelijke bevestiging huurder

Het grote nadeel van opzegging van de huurovereenkomst, is dat de huurder de opzegging schriftelijk dient te aanvaarden. Als dat niet gebeurt, moet de rechter zich over de zaak buigen en bepalen of (en zo ja: wanneer) de overeenkomst tot een einde is gekomen.

opzeggingsgronden

In het schrijven dat de verhuurder aan de huurder doet toekomen, moeten de opzeggingsgronden opgenomen zijn die aan de basis liggen van de opzegging. Deze informatieplicht moet ertoe leiden dat de huurder in de gelegenheid wordt gesteld om een weloverwogen keuze te maken of hij wel/niet wil instemmen met de opzegging door de verhuurder. Er zijn slechts een paar opzeggingsgronden die tot rechtsgeldige opzegging kunnen leiden. De belangrijkste daarvan zijn:

 • geen goede huurder
 • ontruimingsbeding / diplomatenclausule
 • dringend eigen gebruik
 • weigering redelijk aanbod
 • verwezenlijking geldend bestemmingsplan

Of er is voldaan aan een van voornoemde opzeggingsgronden, wordt sterk bepaald door de feitelijkheden van uw geval. Indien u vragen heeft over de mogelijkheid tot opzegging van een huurovereenkomst, raden wij u daarom aan om vrijblijvend contact met ons op te nemen:

Gevolgen van opzegging?

Als een huurovereenkomst op de correcte manier wordt opgezegd, komt de overeenkomst tot een einde en mag de huurder niet meer in het pand blijven. In de praktijk gebeurt het echter vaak dat een huurder ook na opzegging van de huurovereenkomst, toch weigert om te vertrekken. Wij adviseren u geheel vrijblijvend over de opties die u in dat scenario heeft:

Gratis advies

  Uw naam*

  Uw e-mail

  Uw telefoonnummer*

  Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

  Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!