Huurder betaalt niet meer

In de meeste gevallen beginnen problemen met een huurder niet van de ene dag op de andere. Doorgaans is het zo dat de meeste huurders die niet eer betalen, dat eerst wel steeds op tijd deden. Het is mede daardoor dat veel verhuurders het moeilijk vinden om te bepalen wanneer de maat vol is en er stappen ondernomen moeten worden.