Huurder betaalt te laat

huurder betaalt te laat

In de meeste huurovereenkomsten staat precies opgenomen wanneer een huurder de huur moet betalen. Als dat niet op tijd gebeurt, kan dit een grote bron van irritatie opleveren voor de verhuurder. Maar wat kan gedaan worden tegen een te laat betalende huurder? U leest het hierna:

Brief aan huurder die te laat betaalt

huurder betaalt te laat - brief

In de meeste huurovereenkomsten is precies opgenomen hoeveel huur er maandelijks moet worden betaald en wanneer dat moet gebeuren. Zodra een huurder te laat betaalt en de betaaltermijn die in de huurovereenkomst is opgenomen laat verstrijken, verkeert hij in verzuim. In principe betekent dit dat de verhuurder geen brief meer hoeft te versturen: de huurder is ‘vanzelf’ rente verschuldigd én er wordt automatisch vanuit gegaan dat er sprake is van wanprestatie. Toch is het wél verstandig om meteen een brief te sturen aan uw huurder zodra hij/zij te laat betaalt. Daar zijn verschillende redenen voor:

 1. Mededelingsplicht
 2. Bewijskracht
 3. Voorkomen i.p.v. genezen

Als u te maken heeft met een huurder die te laat betaalt, kunt u zelf een brief opstellen en verzenden. Het is echter gemakkelijker (en vaak effectiever) om die brief door ons te laten verzenden. Dat levert u hoe dan ook voordelen op:

 • Goedkoper!
 • Meer effect
 • Juridisch in orde

Als uw huurder zelfs na bovengenoemde brief te laat blijft betalen, kunt u een procedure overwegen om de huurovereenkomst te ontbinden.

Terug naar boven

Ontbinding als uw huurder te laat betaalt?

huurder betaalt te laat - procedure

Als uw huurder te laat betaalt, komt hij de huurovereenkomst niet correct na. Dat levert doorgaans echter geen reden op om de huurovereenkomst te ontbinden. De fout van de huurder (te laat betalen) staat bij onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst namelijk niet in verhouding tot de gevolgen van die ontbinding (het pand moeten verlaten). Als uw huurder ondanks uw aanmaningen echter steevast te laat blijft betalen, kan dat toch anders worden. Vooraleer een rechter in een dergelijk geval een ontbinding van de huurovereenkomst zou uitspreken, dient er echter wel bewijs te zijn van uw inspanningen om uw huurder wél op tijd te laten betalen (en van zijn onwil om daar gehoor aan te geven). Ook dat is een reden om ervoor te kiezen om ons een brief te laten verzenden aan uw huurder die te laat betaalt: Op die manier beschikt u immers hoe dan ook over schriftelijk bewijs van de problemen die u met uw te laat betalende huurder heeft gehad én weet u zeker dat de brief aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Terug naar boven

Vragen?

Heeft u vragen over hoe u moet omgaan met een huurder die te laat betaalt? Of wilt u meer informatie ontvangen over onze werkwijze? Wacht niet langer en maak vrijblijvend gebruik van het contactformulier:

  Uw naam*

  Uw e-mail

  Uw telefoonnummer*

  Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

  Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!