Wat te doen als huurder niet betaald heeft?

Iedere verhuurder wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd dat de huurder de huur eens een keer niet of niet op tijd betaalt. Het is pas als dit een structureel iets wordt, dat er opgetreden moet worden. Veel verhuurders weten echter het antwoord niet op de vraag wat te doen als een huurder niet betaald heeft. In feite zijn er drie opties.

Brief

Als uw huurder niet betaalt, doet u er goed aan om een aanmaningsbrief aan uw huurder te sturen. Het belangrijkste voordeel van een dergelijke brief is dat u achteraf kunt aantonen dat u geprobeerd heeft om uw conflict met uw huurder die niet betaalt, in der minne op te lossen.

Huurincasso

Het is vervelend, maar wel de werkelijkheid: veel huurders die niet betalen zijn niet onder de indruk van een verhuurder die dreigt met verdere stappen. Vaak wordt er pas betaald als er een incassokantoor wordt ingeschakeld. Huurincasso heeft echter niet alleen meer effect: het bespaart u ook veel kopzorgen.

Ontruiming

Als een huurder steeds opnieuw te laat is met het betalen van de huur of als er al sprake is van een grote huurachterstand, kan het zo zijn dat het niet langer houdbaar is voor de verhuurder om de huurovereenkomst in stand te laten. Als de huurder weigert te vertrekken of gewoon niet reageert op uw contactpogingen (wat vaak het geval is!) zal er een ontruimingsprocedure opgestart moeten worden.