Ontruiming woning bij huurachterstand

Als een huurder niet betaalt, kan dat een reden zijn om de huurovereenkomst te laten ontbinden door de rechter en vervolgens (gedwongen) te laten ontruimen. Het spreekt voor zich dat ontruiming van  een woning bij huurachterstand verregaande gevolgen heeft voor de huurder. Om die reden zal een rechter altijd toetsen of ontruiming van de woning terecht is of niet.