Huurder uit huis zetten

Een huurder uit huis zetten kan niet zomaar. Ook als de huurder niet betaalt, zal vaak een rechter noodzakelijk zijn om te bepalen dat de situatie dermate ernstig is dat niet van de verhuurder verwacht mag worden dat de huurovereenkomst in stand blijft. Er zijn drie scenario’s waarin het mogelijk is om een huurder uit huis te zetten:

  1. Huurder uit huis zetten door opzegging
  2. Huurder uit huis zetten door ontbinding
  3. Huurder kan het huis ook vrijwillig verlaten

Als u vragen heeft over hoe u uw huurder uit huis kunt zetten, geven onze specialisten u graag kosteloos advies. Aarzel niet en neem contact met ons op.

Huurder uit huis zetten: opzegging

Als de verhuurder de huurovereenkomst niet meer wenst voort te zetten, is het vak mogelijk om die overeenkomst op te zeggen. Als u uw huurder uit huis wil zetten, is opzegging echter vaak niet de beste methode. Om een huurder uit huis te zetten na opzegging van een huurovereenkomst, moet er immers eerst correct opgezegd worden. Dit betekent onder andere dat er een opzegtermijn in acht genomen moet worden: pas nadat die periode (van vaak enkele maanden) verstreken is, komt de huurovereenkomst tot een einde en kunt u de huurder uit huis zetten. Als u overgaat tot ontbinding van de huurovereenkomst in plaats van de overeenkomst op te zeggen opzegtermijn, hoeft u géén rekening te houden met een opzegtermijn.

huurder uit huis zetten index

Huurder uit huis zetten: ontbinding

Ontbinding van een huurovereenkomst is alleen mogelijk als daar (goede) redenen voor zijn (zoals een aanzienlijke huurachterstand of overlast). In het merendeel van de gevallen zal een rechter moeten bepalen of er voldoende redenen zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst.

huurder uit huis zetten index

Huurder uit huis zetten: vrijwillig

Als uw huurder het eens is met de be√ęindiging van de huurovereenkomst, kunt u hem/haar uit huis zetten zonder dat er rekening gehouden moet worden met termijnen. In dat geval dient u eenvoudigweg duidelijke afspraken te maken met uw huurder en bepalen wanneer het pand ontruimd moet worden. Dit is vanzelfsprekend de¬†gemakkelijkste manier om van uw huurder af te komen, maar in de praktijk helaas ook de minst voorkomende.

huurder uit huis zetten index